Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy polega na oddelegowaniu pracowników do innego pracodawcy, umożliwiając przedsiębiorcom dynamiczną reakcję oraz elastycznie dostosowanie wielkość zatrudnienia do bieżących potrzeb firmy.

Leasing pracowniczy (wynajem pracowników) jest idealnym rozwiązaniem dla pracodawcy pragnącego szybko i tanio zatrudnić pracowników, gwarantuje doskonałe kadry i zero formalności związanych z zatrudnieniem pracowników. W związku z oddelegowaniem pracowników w celu wykonywania określonych zleceń na rzecz klienta agencji, klienci zyskują także dodatkowe zabezpieczenie swoich procesów biznesowych.
Dzięki temu mogą Państwo skupić się na prowadzeniu działalności i kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa, pozostawiając sprawy administracyjne, kadrowe i księgowe w naszych pewnych rękach.

Leasing pracowniczy może dotyczyć pojedynczych specjalistów i wtedy mówimy o tzw. body leasingu. Z kolei, jeśli firma potrzebuje zespołu mamy do czynienia z tzw. team leasingiem. Pierwsze rozwiązanie umożliwia zdobycie konkretnych ekspertów, którzy wnoszą dodatkowe kompetencje do organizacji. Dzięki temu firma zyskuje wsparcie w projekcie, wykorzystując wiedzę i doświadczenie specjalistów. Druga metoda pozwala na zatrudnienie całego zespołu, którego dana firma potrzebuje do realizacji określonych zadań. Team leasing, jest coraz popularniejsza formą współpracy pozwala na „oddanie” najczęściej najprostszych – powtarzalnych prac przy jednoczesnym wykorzystaniu własnych fachowców tylko do prac wymagających najwyższych kwalifikacji. Należy to nieco przeprocesować zadania w trakcie planowania prac, jednak jest to uzasadnione ekonomicznie.

System płatności dla leasingu pracowniczego jest oparty o korzystne stawki leasingowe. W koszt wynajmu pracowników wliczone są WSZYSTKIE koszty pobytu i pracy pracownika, dodatkową zaletą jest zakwalifikowanie kosztów zatrudnienia pracowników tymczasowych jako usług zewnętrznych a nie kadrowych.